איך עובד סורק מסמכים?

סריקת מסמכים היא הסבה של מידע המצוי על נייר למידע דיגיטלי

  • מקור אור
  • חיישנים מסוג Charged Coupled Device) CCD) או מסוג Compact Image Sensor) CIS)
    [בסורקי דופלקס קיימים שני מערכים של חיישנים, אחד לכל צד של הדף]
  • מנגנון שינוע של הדפים

מערך ה-CCD בסורק הוא אוסף של חיישנים רגישים לאור, "פוטו-חשמליים", אשר הופכים אור
למטען חשמלי. ככל שהאור המגיע אל החיישנים בהיר יותר, כן יגדל המטען החשמלי.
הדף הנסרק מואר ע"י מקור האור, מנגנון השינוע של הדפים מסיע אותו על פני החיישנים והם
לוכדים את האור המוחזר מהדף והופכים אותו לאותות אלקטרוניים.
בכל פעם נסרקת שורה אחת, והסורק מחבר את כל השורות יחד, לתמונה רציפה אחת.

  • התמונה תהיה בצבע או בגווני אפור (gray scale) או בשחור לבן (bitonal)
  • הרזולוציה של התמונה

אחרי שדף נסרק, תמונה שהתקבלה מסריקה שחור/לבן אינה יכולה להפוך לתמונת גווני-אפור או צבע,
משום שניתנה הוראה לסורק להתעלם במהלך הסריקה ממידע שנדרש לתמונת גווני-אפור או צבע.
סריקה שחור לבן פירושה שלחיישנים ניתנה הוראה ללכוד את המידע של הדף במונחים של שחור ולבן.
סריקה בגווני אפור פירושה שלסורק ניתנה הוראה ללכוד את כל הצבעים ואת כל דרגות הצבע השחור,
כגוונים של אפור.
סריקה בצבע פירושה שלחיישנים ניתנה הוראה ללכוד את מידע הצבע הקיים בדף.

באופן דומה, אחרי שנבחרה הרזולוציה של הסריקה, לא ניתן להגדיל אותה ללא סריקה מחדש.
לאחר שהביטים נתפסו ע"י החומרה של הסורק, הם מעובדים ע"י ממשק החומרה של הסורק ונשמרים
במספר פורמטים ידועים.

  • צפיפות הדגימה בכיוון האופקי, אשר נקבעת ע"י מספר החישנים במערך ה-CCD או ה-CIS.
  • גודל צעדי המנוע של הסורק בכיוון האנכי.

דוגמא:
אם הרזולוציה היא dpi 300300 X  והסורק מסוגל לסרוק מסמכים בגודל "8.5  על "11,
כי אז מערך ה-CCD כולל 2,550 חיישנים בכל שורה (8.5 כפול 300).
במקרה זה המנוע נע בצעדים של "1/300.

סורקים אחדים טוענים לרזולוציה של 4,800 על 4,800 או אפילו 9,600 על 9,600.
כדי להשיג רזולוציה של 9,600 בשורה של "8.5, יידרש מערך CCD בלתי אפשרי של 81,600 חיישנים.
כלומר, הרזולוציה 9,600 אינה רזולוציה אופטית אלא דיגיטלית המושגת באמצעות תוכנה ונקראת גם אינטרפולציה\רזולוציה דיגיטלית.

תהליך שבו נוצרים באמצעות תוכנה, פיקסלים נוספים בין הפיקסלים של מערך ה-CCD. הפיקסלים החדשים מחושבים כממוצע (אינטרפולציה) של פיקסלים CCD שכנים.

מנהל התקן, תוכנה שמטרתה לחבר בין מערכת הפעלה כלשהי לכל רכיב חומרה כגון סורק מסמכים, פלוטר וכד'.
דרייבר TWAIN למשל, פועל כמתרגם בין תוכנת אפליקציה אשר תומכת בתקן TWAIN ובין סורק.
באופן זה תוכנת האפליקציה לא צריכה לדעת את הפרמטרים הספציפיים של הסורק כדי להתחבר אליו.