סדרת Kodak i4000

Kodak alaris i4250
Kodak alaris i4650
Kodak alaris i4850