סורקי פורמט רחב

Colortrac Scanner
colortrac Family
Image Access Scanner
Image Access Family
Rowe Scanner
Rowe Family