Kodak Info Input Solution

  • נתונים טכניים
  • Alaris Smart Touch Technology
  • Alaris Perfect Page Technology
  • Kodak Capture Pro
  • ביקורות ופרסים
  • הורדות

Kodak Info Input Solution (KIIS)

כאשר אפליקציות עסקיות מתורגמות לממשקים מבוססי דפדפן, על גבי מחשב ארגוני, טאבלט או סמארטפון, טבעי שגם תהליך סריקת מסמכים והשימוש במידע יתבצע באמצעות ממשקים חדשים, דפדפן או אפליקציה חכמה.

  Kodak Info Input Solution (KIIS)
זוהי אפליקציה מבוססת דפדפן ו-mobile לסריקת מסמכים ולכידת מידע on-the-go ושליחת המידע לממשק העבודה הקיים בארגון באופן נכון ובטוח.

Kodak Info Input Solution (KIIS) 
מאפשרת לכידת מידע מתוך מספר סורקים ומערכות ומערכות הפעלה שונות. 
ממשק המשתמש זהה בכל המערכות יבטיח שאופן ביצוע הפעולות לא ישתנה כאשר ישתמש בממשק\אפליקציה של הסורק, מוצרים חכמים ומכונות סריקה\הדפסה משולבות.

בנוסף, קיים ממשק -
 Mobile Kodak Info Input Solution (KIIS)
המציע למשתמש ממשק תוכנה פשוט וידידותי ומאפשר לכידת מידע ע"י צילום תמונה.

 Mobile Kodak Info Input Solution (KIIS) מאפשר אינדוקס ברגע צילום התמונה או בשלב מאוחר יותר ולשלוח את המידע למערכת המידע המתאימה וכל זאת תוך התערבות מינימלית והסתברות נמוכה לטעויות משתמש.

ניתן לשלב את(KIIS)    בכל ממשק תוכנה עסקית  וע"י כך לאפשר למשתמשים להשתמש במידע הסרוק בתוך התהליכים העסקיים המוכרים להם מעבודתם השגרתית.

Alaris Smart Touch Technology

טכנולוגיה המבטלת את הצורך ההתערבות המשתמש בתהליך הסריקה ע”י הגדרת פרופיל סריקה מוקדם.
Alaris Smart Touch Technology מאפשרת:
• סריקה אוטומטית לדוא”ל
• סריקת מסמכים לכל סוגי הפורמטים הנפוצים
• סריקה לתיקיה ברשת או לשרותי ענן
• סריקה והדפסה (צילום) ישיר לכל מדפסת רשת
• סריקה ישירה לתוכנות (Microsoft Office Adobe Acrobat, Microsoft SharePoint, Nuance PaperPort, Nuance OmniPage) או תוכנות צד שלישי.

Alaris Perfect Page Technology

טכנולוגייה המייעלת עבורך את אופן הדיגיטציה של המסמכים שלך ולשיפור תהליכים עסקיים.
Perfect Page Technology מציעה מספר טכניקות לשיפור איכות התמונה, ללא צורך במאמץ ידני מרובה ומסורבל במהלך הכנת המסמך או בהמשך תהליך הסריקה. היכולות לעיל הן רק חלק קטן מתכונות הטכנולוגיה הזמינות במגוון סורקי Kodak Alaris  עטורי הפרסים שלנו.
המשך לקרוא על האופן שבו Perfect Page Technology משפר תמונות עבור רבים מהסוגים הנפוצים והמאתגרים ביותר של יישומי סריקה.

Kodak Capture Pro

תוכנת סריקה מקצועית וחזקה הקיימת בשוק. התוכנה מגיעה במספר גרסאות:

  • גרסת – Capture Pro Software Limited Edition
  • גרסה מלאה – Alaris Capture Pro Software (full version)
  • גרסת רשת – Capture Pro Software Network Edition
  • גרסת  – Capture Pro Software Auto Import Edition